Eckelrade, Leisendelweg

Namens opdrachtgever kunnen wij u een perceel cultuurgrond aanbieden. Het perceel is gelegen en ontsloten aan de Leiseldelweg, de verbindingsweg 'achterdoor' tussen Eckelrade en Sint Geertruid. Het perceel is in gebruik als bouwland. 

Kadastraal is het perceel bekend als gemeente Margraten, sectie N, nummer 515, groot 2.52.16 ha.

De bestemming van het perceel is 'Agrarisch met Waarden'. 

Het perceel is stoppelbloot te aanvaarden. Op het perceel rust nog een jaarlijkse ruilverkavelingsrente (eindjaar 2030) ter grootte van 106,21 EURO.
€ 189.000,--
Verkocht
2.52.16 ha.

Reageren