Heerlen, Benzenrade

Namens opdrachtgever kunnen wij u een perceel cultuurgrond te koop aanbieden. 
Het perceel is gelegen en ontsloten aan de weg Benzenrade te Heerlen.
Het perceel is in gebruik als grasland. Op het perceel rust een overeenkomst met Natuurrijk Limburg inzake het instandhouden van grasland zonder bemesting en met uitgesteld maaien na 1 augustus. Tevens is er opgenomen het beheer van de 175 meter meidoornhaag. Jaarlijks geneneert dit een bedrasg van ca. 4.000 EURO.
Kadastraal is het perceel bekend als gemeente Heerlen, sectie W, nummer 179, groot 2.06.70 ha.
De bestemming van het perceel is 'Agrarisch met Waarden'. 
Het perceel is direct te aanvaarden.
op aanvraag
Verkocht
2.06.70 ha.

Reageren