Mechelen, Schweiberg

Namens opdrachtgever kunnen we u te koop aanbieden een perceel cultuurgrond. Het perceel is gelegen en ontsloten aan de Schaeberggats, tussen Schweiberg en In de Broekenweg te Mechelen. Het betreft één gebruikskavel die juridisch wel doorsneden is door een voetpad, hetwelk in eigendom is van de gemeente Gulpen-Wittem, en een waterloop welke in eigendom is van het Waterschap Limburg. Middels 2 duikers zijn de percelen over de waterloop heen verbonden. Op dit moment is het perceel in gebruik als grasland. Het perceel heeft een oppervlakte van ca. 3.17.70 ha. en is kadastraal bekend als gemeente Wittem, sectie L, nummers 781ged., 784, 798 en 800.
 
Het perceel heeft de bestemming ‘Agrarisch met Waarden-Natuur- en landschapswaarden’, het onderste gedeelte met een oppervlakte van ca. 2,27 ha. heeft de ‘goudgroene’ status.
 
Het perceel is pachtvrij en per direct te aanvaarden. Het geheel is niet belast met een herinrichtingsrente.
 
€ 174.000,--
Verkocht
3.17.70 ha.

Reageren