Nuth, Valkenburgerweg

Namens opdrachtgever kunnen  we u een perceel cultuurgrond  aanbieden. Het perceel is gelegen en ontsloten aan zowel de Valkenburgerweg als ook de Bergerweg te Nuth. Het grootste gedeelte is in gebruik als bouwland, een klein stukje aan de Valkenburgerweg is in gebruik als grasland.

Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Nuth, sectie O, nummer 311, groot 0.35.90 ha. en nummer 318, groot 2.43.60 ha. De gezamenlijke oppervlakte bedraagt aldus 2.79.50 ha.

De bestemming van het perceel is 'Agrarisch met Waarden - Natuur - en Landschapswaarden'. 

Het perceel is stoppelbloot te aanvaarden. Op perceel 318 rust nog een jaarlijkse herinrichtingsrente (eindjaar 2040) ter grootte van 17,10 EURO.


 
€ 222.000,--
Verkocht
2.79.50 ha.

Reageren