Posterholt, Middenbroekzijweg

Namens opdrachtgever kunnen wij u een perceel cultuurgrond aanbieden. Het perceel is gelegen en ontsloten aan de Middenbroekzijweg. Via een onverharde weg is er ook een ontsluiting aan de Heinsbergerweg. Het perceel is per heden in gebruik als grasland. De grondsoort is lemige zandgrond en de vorm van het perceel is prima. Op het perceel ligt een beregeningsput.
Kadastraal is het perceel bekend als gemeente Posterholt, sectie G, nummer 391, groot 3.80.60 ha.
De bestemming van het perceel is 'Agrarisch met Waarden, Natuur- en Landschapswaarden'. 
Het perceel is te aanvaarden na het oogstseizoen 2019.
 
€ 247500,--
Verkocht
3.80.60 ha.

Reageren