Heerlen, Imstenrade

Namens opdrachtgever kunnen wij u vrijblijvend te koop aanbieden -in 1 massa- 2 percelen cultuurgrond te Imstenrade Heerlen. Het grote perceel, 4.13.55 ha., is gelegen in de hoek Imstenrade-Hondsrug-A76. Dit perceel is belast met zakelijke rechten van Tennet, Enexis, WML en Gasunie. De hoogspanningsmast en de gasafsluiter op de hoek leveren een jaarlijkse compensatie van € 651,49. Het perceel is vlak gelegen en is in gebruik als bouwland. Het perceel is belast met een jaarlijkse herinrichtingsrente (eindjaar 2039) ter grootte van € 10,68. De bestemming van het perceel is 'Agrarisch met Waarden'. Kadastraal is het perceel bekend als gemeente Heerlen, sectie W, nummer 271, groot 4.13.55 ha. Het perceel is per direct vrij te aanvaarden.
Het kleine perceel, 0.81.90 ha., is gelegen op de hoek Wijnstraat-Molsberg. Dit perceel is belast met zakelijke rechten van WML en Gasunie. Het perceel is licht glooiiend gelegen en is in gebruik als bouwland. Het perceel is belast met een jaarlijkse herinrichtingsrente (eindjaar 2039) ter grootte van € 2,12. De bestemming van het perceel is 'Agrarisch met Waarden'. Kadastraal is het perceel bekend als gemeente Simpelveld, sectie L, nummer 98, groot 0.81.90 ha. Het perceel is per direct vrij te aanvaarden.
€ 420.000,--
Verkocht
4.95.45 ha.

Reageren