Projecten

Onderstaand treft u een greep uit onze projecten aan, welke we reeds succesvol hebben afgerond of waar we nog steeds mee bezig zijn:
 
  • Taxatie: het uitvoeren van NRVT-taxaties voor particulieren en banken ten behoeve van bedrijfsovername, -staking, financiering, pachtersvoordeel etc.
  • Stikstof: het adviseren en taxeren van alles wat met stikstof te maken heeft
  • Het voeren van het beheer en aan- en verkopen van landbouwgronden voor diverse particuliere grondeigenaren/beleggers, parochies en gemeentes.
  • Provincie Limburg: grond aan- en verkopen ten behoeve van het project ‘Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum’.
  • Gemeente Eijsden-Margraten, Gulpen, Sittard-Geleen, Heerlen: uitvoeren van diverse taxaties en verwervingen.
  • Gemeente Roerdalen: ons kantoor is de 'huisrentmeester' van de gemeente Roerdalen.
  • Gemeente Leudal: grondverwerving sportpark HEG te Kelpen-Oler en actualiseren pachtbeheer.
  • Gemeente Gulpen-Wittem: 'uithelpen' op de afdeling grondzaken.
  • Waterschapsbedrijf Limburg: het regelen van de zakelijk rechtovereenkomsten en het opstellen van de diverse bijkomende schades.