Het bedrijf

In onze provincie blijft de ruimtelijke ordening in beweging. Rondom de dorps- en stadsgrenzen veranderen regelmatig de bestemmingen en contouren. Om deze nieuwigheden te kunnen realiseren is het vaak nodig dat de bestaande functies van grond en/of gebouwen aldaar worden aangepast. Het komt regelmatig voor dat de gewenste aanpassingen betrekking hebben op andermans eigendom. Onze werkzaamheden hebben betrekking op deze situaties, wij kunnen zowel overheden als andere initiatiefnemers adviseren over alle relevante aspecten die betrekking hebben op de eigendom en daarvan afgeleide rechten.

Omdat het vaak om ingrijpende processen gaat, men komt immers aan het grootste recht, het eigendom, proberen wij op een zorgvuldige wijze om te gaan met de wederzijdse belangen. Dat vereist een grondige kennis van de relevante wet- en regelgeving alsmede een juiste kijk op de regionale markt. Waar onze kennis niet toereikend is, schakelen wij erkende en gerenommeerde specialisten in.

Om onze kennis en kunde te waarborgen en up-to-date te houden zijn wij (beedigd) lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR www.rentmeesternvr.nl) en ingeschreven in het ‘Register Landelijk en Agrarisch Vastgoed’ van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (www.nrvt.nl).