Wat kunnen wij voor u betekenen

 1. Aan- en verkopen (namens opdrachtgevers)
  • (minnelijke) verwerving ten behoeve van woningbouw, industrieterreinen, weg- en waterbouw en natuur.
  • landbouwgronden
  • agrarische bedrijven

 2. Taxaties
  • alle onroerend goed in het buitengebied
  • diverse doeleinden, bijvoorbeeld voor een overname, staking, financiering, successie, inbreng in BV.
  • taxaties in het kader van stikstof
  • alles officieel NRVT gecertificeerd

 3. Pacht
  • beheer, eventueel ook het financiële beheer
  • advisering pachtvorm
  • opmaak pachtcontracten
  • Berekening (ver)pachtersaandelen producktierechten

 4. Advisering overig
  • herinrichting / ruilverkaveling
  • rechtbankadviezen
  • zakelijk recht