Hulsberg, Crauwveldweg

Namens opdrachtgever kunnen wij u vrijblijvend te koop aanbieden een perceel cultuurgrond. Het perceel is gelegen aan de Crauwveldweg, welke aansluit op de verharde weg van Aalbeek naar Schimmert. Het perceel is per heden in gebruik als bouwland. De grondsoort is loss, het perceel bevat vrijwel geen stenen. De vorm van het perceel is prima en het perceel is vrijwel vlak gelegen. Kadastraal is het perceel bekend als gemeente Nuth, sectie M, nummer 136, groot 2.33.60 ha.
De bestemming van het perceel is 'Agrarisch met Waarden, Natuur- en Landschapswaarden'.
Het perceel is stoppelbloot 2019 te aanvaarden. 
€ 181.000,--
Verkocht
2.33.60 ha.

Reageren