Hulsberg, Nieuwenhuijsstraat

Namens opdrachtgever kunnen wij u vrijblijvend een perceel cultuurgrond te koop aanbieden. Het perceel is gelegen aan de Nieuwenhuijsstraat, de doorgaande weg van Aalbeek naar Schimmert. Via deze weg is het perceel ook prima ontsloten. De huidige gebruikstoestand is deels bouwland en deels grasland. De grondsoort is loss en het perceel bevat vrijwel geen stenen. De vorm van het perceel is redelijk tot goed en het perceel is licht hellend gelegen. 
Kadastraal is het perceel bekend als gemeente Nuth, sectie M, nummers 124 en 127ged., samen groot 2.16.40 ha. 
De bestemming van het perceel is 'Agrarisch met Waarden, Natuur- en Landschapswaarden'.
Het perceel is per 31 december 2019 te aanvaarden en op het perceel rust een herinrichtingsrente (eindjaar 2040) van EURO 87,66.
€ 162.000,--
Verkocht
2.16.40 ha.

Reageren