Schin op Geul, Heggeweg

Geheel vrijblijvend kunnen wij u namens opdrachtgever te koop aanbieden een 2-tal percelen cultuurgrond. Beide percelen zijn gelegen aan de Heggeweg te Strucht, Schin op Geul. De percelen zijn via voornoemde weg ontsloten. Op dit moment zijn de percelen in gebruik als grasland. De percelen zijn van een afrastering voorzien en er is een wateraansluiting op het WML-net aanwezig, welke geschikt is voor beide percelen.
Het kleine perceel heeft een oppervlakte van 1.59.69 ha. en is kadastraal bekend als gemeente Schin op Geul, sectie C, nummers 2217 en 2218. Het grote perceel heeft een oppervlakte van ca. 5.40 ha. en is kadastraal bekend als gemeente Schin op Geul, sectie C, nummers 586, 2073, 2076, 2077, 1050ged. en 1051ged.
 
De percelen hebben beide de bestemming ‘Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurlijke waarden’.
 
De percelen zijn in onderling overleg te aanvaarden.
€ 435.000,--
Verkocht
ca. 7 ha.

Reageren