Voerendaal, cultuurgrond

Gelegen aan de rand van Voerendaal bieden wij dit perceel cultuurgrond aan. Het perceel is vlak gelegen en is ontsloten middels de Kapelhof. De kavel bestaat voor ca. 2.15 ha. uit bouwland (dondergroen op de bijlage) en voor ca. 0.35.59 ha. uit struweel (lichtgroen op de bijlage). Op het struweel rust een instandhoudingsverplichting. Het perceel is deels opgevuld.
Aanvaarding is per datum stoppelbloot.
Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Voerendaal, sectie A, nummers 4810 en 4812.
€ 125.000,--
2.50.59 ha.

Reageren